Столична библиотека

logo libsofiaПървата стъпка за създаване на Детско-юношеския отдел към Столична  библиотека е направена през 50-те години, за да се осигури библиотечното и библиографско-информационното обслужване на децата в столичния град. През 1990 г. е разширен възрастовия обхват на читателите, като са включени и юношите до 16-годишна възраст. Фондът на Детско-юношеския отдел съдържа 63 406 библиотечни документа. Той е на свободен достъп и се предоставя за заемане. Справочните издания, част от отрасловата литература и архивът на българската детска книга, разполагащ с ценни първи издания публикувани у нас, се ползват в читалнята към отдела.