Как се е появило Зайчето Питър

pitter-rabbit Създател | Биатрикс Потър, Англия, 1893 г.

Зайчето Питър (Peter Rabbit) е герой на Биатрикс Потър, роден в далечната 1893 г. Тогава тя пише и илюстрира първата си книжка. Прототип на героя е един от домашните любимци на  Биатрикс – зайчето Питър. Тя от малка обичала да прекарва времето си сред животните, да ги наблюдава и изучава. Затова и илюстрациите й са толкова детайлни.

Самата Биатрикс Потър казва: „ всички мои малки приятели са големи колкото шилинг“, затова и книгите й са в този размер. По света днес съществуват различни издания на поредицата в различен формат, но  в първоначалният си вид книгите, които Биатрикс Потър е издавала, са били в малък, удобен за детските ръце формат.

Днес Зайчето Питър не само се счита за детска класика, но все още е сред любимите герои на децата от различни поколения. Поредицата с животни на Биатрикс Потър включва 23 книжки, част от които са преведени на български.

В Книжанка | Зайчето Питър, Катеричето Лешничко, Глостърският шивач, Бебо Бенджамин