Муминтрол, семейство и приятели

muminiСъздател | Туве Янсон,  Финландия

Муминтрол (Mumintrollet), татко Мумин (Muminpappan) и мама Муминка (Muminmamman) са създадени през 40-те години на миналия век от Туве Янсон.

Смята се, че татко Мумин и мама Муминка са прототип на нейните родители. Муминското семейство живее в Муминската долина. Една от версиите за създаването на Муминтрол е, че той е образ, измислен от чичо й, за да я плаши, когато тя слизала нощем да тършува в хладилника. Веднъж след караница с един от братята си, Туве нарисувала на стената  някакъв страшен фантом, който нарекли Мумин и който по-късно придобива симпатичните  черти на героя от книгите й. Муминската долина е вдъхновена от мястото, където семейството й прекарва летните ваканции. Всяка година те наемали една рибарска къща на островите Порво.

Освен тричленното семейство, галерията на финландската писателка включва още десетина семейни приятели и двайсетина познати или епизодични герои. Тролоподобни човечета, малки дребни твари или по-големи великаноподобни същества. Имат особени характери и не може да ги сбъркате – всеки от тях си има собствен стил на изразяване и на действие. Всяка книга предлага развитие на отношения между всички тях, както и нови запознанства. В чудния свят на Туве Янсон героите не могат да се разделят на положителни и не-положителни, няма силни контрасти и черно-бели решения. Злото никога не е толкова зло. Дори Мората, от която всички се страхуват, всъщност търси светлина и топлина...

Муминското семейство щеше да е като всяко друго човешко семейство – родителите  обичат своето дете, грижат се за дома си, отнасят се с уважение един към друг... Но това не е достатъчно за да направим света, в който живеем по-добър, нали? А те го правят – като помагат на приятелите си, като посрещат бедите си сплотени, като живеят за малките красиви мигове, като изобретяват, като пътешестват... Като обичат живота във всичките му прости форми и отношения. Те не са някакъв непостижим идеал за семейство, а пример за истинските неща, които свързват хората... Всеки от нас може да познае себе си в някой от героите.

В Книжанка | В края на ноември, Тайнството на юни, Омагьосана зима