Славена

Издателство „Славена“ е основано през 1990 г. в град Варна с цел издаване на български автори и популяризиране и защита на българската национална история и култура. Принос в детското книгоиздаване: Интерес представляват занимателните игри, керамичните фигурки за оцветяване, картонените настолни игри, приказките с домашен театър, приказките в кутия.