За жабите като за хората

Малки жабешки историиМалки жабешки истории | Това, с което ще запомня историите за жаби на Радичков е мястото на човека в тях. Жабите говорят за него като за Господина. Между тях и Господина съществува голяма дистанция. Често жабите се отнасят към него снизходително, друг път подигравателно, а понякога се страхуват, защото виждат в него най-големия си враг. Човекът е важен, но същевременно в очите на жабите той е глупав, мързелив, завистлив, дори жесток. Той играе поддържащата роля в тези жабешки истории. Земноводните говорят за човека в трето лице и за нас тази неочаквана перспектива ни открива колко смешни и колко дребни може да сме ние в очите на толкова незначителни твари като жабите. Разминаването идва от собственото ни отношение към околния свят, природата и себеподобните.

А заради това, че самите жаби са присвоили толкова човешки качества и недостатъци , свободно мога да нарека историите от сборника Малки жабешки басни. Накрая Радичков успява по своя неповторим начин и да ни засмее и да ни поучи.

Бих искала да ви запозная с две от дванайсетте жабешките истории.

Първата история е „Бунгало“. В нея се разказва за две малки жабки бумки, които обитават една локва. Тази локва обаче в очите на другите жаби от блатото е толкова специална, защото водата в нея е... Чиста. Те я наричат Бунгалото и отдават такова значение на този вид жабешки населени места, че кроят планове за организирането на международен жабешки туризъм по чистите локви в региона.

На мнозина от вас сигурно този рефрен ви звучи познат. Как нашите малки селца и махали могат да станат привлекателни за чужденците? Ние хората от града-блато и досега си живеем с проектите за селски туризъм в селцата-локви с неколцина обитатели :), докато самите селца се... изпаряват пред очите ни също като локви вода под жаркото слънце. Какво се случва обаче с бунгалото и дали двете жабки-бумки остават бездомни – ще разберете в края на историята. От нея ще научите също и много за произхода на имената на някои животни и птици.

Малки жабешки историиСледващата история е „Малка жабешка история“. Тя разказва за мъдростта на старите жаби и дързостта на младите жаби. За това как едни жаби искат да преминат от другата страна на автострадата, но винаги биват сплескани като станиол от профучаващите коли. И както казват старите жаби – за къде ли са се запътили!? "И там блато, и там жаби." Това е история за хода на историята, за грешките и поуките и за това, че също като жабата, човек не може да надскочи себе си.

препоръка | Историите са подходящи за по-големи деца с интерес към литературата. Художественият свят на Радичков е уникален, езикът му е богат и образен, но за да бъде разбран и обикнат от детето, а и от всеки възръстен, се изискват малко усилия, читателска култура и интуиция. Практиката такива книги да бъдат четени задължително, защото са част от програмата по литература за съответния клас, не винаги е ефективна. Водещи трябва да бъдат мотивацията и готовността на детето.