Истински игри без скъпи играчки

Игри без играчкиИгри без играчки | Това не е тийнроман за виртуални игри, а поредица от три книжки за игри на въздух и на живо. Те могат да бъдат използвани като наръчник за свободното време през ваканцията. Но нека тук се разбира свободно от компютри и телевизия време! :)

На повечето родители тези игри са познати от детството им, когато не е имало нито много скъпи играчки, нито компютри, нито пък телевизор във всяка стая. И всичко щуро и весело, което е можело да се случи на едно дете през лятото, се е случвало навън, сред другарчетата му. Днес обаче децата много по-малко играят заедно на улицата, може би защото имат прекалено много „играчки“...

Информацията от книжките може да бъде полезна за родители, баби и дядовци, които търсят забавни пътища да изкарат децата навън... Учители, които работят с деца в предучилище или начален курс, могат да прилагат някои от игрите в часовете, а и по в реме на организирани лагери и пътувания с ученици.

Освен регламента на игрите, в тези книжки се разказва за група деца, които играят заедно. Те попадат в различни ситуации и така се учат да спазват правилата. Техните истории могат да бъдат интересни за малките читатели, които вече умеят да четат самостоятелно.

Но най-важното: "игрите без играчки" са преди всичко игри на непосредственото общуване, а то е толкова важно за развитието на децата.

Лятото е много благодатно време за игра навън, възползвайте се :)

Тези книжки стигнаха до Книжанка, благодарение на техния автор Петър Чухов!