Гьоте Институт представя теории и практики за насърчаване на четенето

LesestartНа 7 и 8 май в Гьоте Институт ще бъдат представени идеи и проекти за насърчаване на четенето в ранна детска възраст. Лектори са  немските експерти Анке Марк-Бюрман от Академията за насърчаване на четенето при Фондация „Четене“ към Библиотека "Готфрид Вилхелм Лайбниц" и Улрике Аник Вебер от Фондация „Четене“. Осигурен е симултанен превод. Събитието се организира съвместно с Българската Библиотечно-информационна асоциация.

В първия ден от програмата ще бъдат представени изследвания за четенето на глас, проекти за сътрудничество между семейството, библиотеката, детската градина и училището. Акцент в лекциите е федералният проект Lesestart за насърчаване на четенето сред децата в Германия. В бр. 2 на онлайн-списанието на ББИА за 2012 г. е публикуван обстоен материал за опита на Германия и подробно са описани трите важни момента от проекта, които засягат децата на възраст една, три и шест години. 

Германският модел е взаимстван от практики, известни и в други страни. Например във Великобритания и Холандия успешно се прилага програмата Bookstart. Информация за нея може да намерите в Книжанка

Повече за събитието

Повече за програмата