Походът на книгите

Тази кампания стартира в много специален период от иначе тихото ежедневие на книгите изобщо. Между два големи празника: 2 април, обявен за Международен ден на детската книга и 23 април – Международния ден на книгата и авторското право. Според организаторите  от  Асоциация „Българска книга” (АБК) и Българска библиотечно-информационна асоциация „Походът на книгите“ е необходим на фона на тревожните данни за нивото на грамотност сред подрастващите.  

Проектът предвижда различни дейности, които имат за цел да повишат интереса към четенето при децата в предучилищна възраст и учениците в начален курс, както и да привлекат вниманието на родители, учители, медии и обществени организации към това колко важна е връзката на детето с книгата за неговото пълноценно развитие и личностно израстване.  Ще бъдат организирани четения в различни детски градини, училища и библиотеки. Столична община ще съдейства на Похода на книгите, като отпусне допълнителен трамвай за любителите на приказки. Литературният трамвай ще вози пътници всяка събота до края на кампанията. За повече информация АБК