Медиатека – за гледане, слушане и игра

knijankaМедиатека е новата рубрика на Книжанка, в която ще се публикува информация за филмчета, музикални произведения, игри, предавания и др. Детето расте заобиколено от медии, реклама и компютри. Книгата е една от най-прекрасните възможности то да учи и да се забавлява, но не е единствената. Затова е добре да познаваме и другите...  Песента е едно от най-добрите средства за развиване на речта още от първите дни на детето. Много от най-популярните детски серии са създадени по любими детски книги, други пък са станали повод за създаването на нови любими детски книги :)