Книги за книгите

Je crée des livresJe crée des livres & Je fabrique mes livres

“Създавам книги” (2006) и “Изработвам моите книжки” (2012) са два албума, издадени от френското издателство Саsterman, обединени от общата идея, че майсторенето на книжки също отваря път на книгата към сърцето на детето.

Най-важни в случая са личният опит и преживяването. Поради тази причина преди няколко месеца Книжанка откри своя “виртуална” фабрика за книжни идеи. Такива могат да се намерят онлайн, не е трудно и сами да измислите свой книжен проект. Просто използвайте всяка възможност и форма, за да сте заедно с книгите  :)

Двата албума са предназначени за две различни възрастови групи. "Je crée des livres” е книга предназначена за деца в начална училищна възраст и по-големи. Акцентът е повече върху техническото изпълнение на различни модели книги. Децата първо се запознават с основните елементи от кориците на книгата и гръбчето (заглавие, автор, издател), как да планират цялата книга и да свържат страниците, колко различни корици според материала могат да направят и накрая да потънат в разнообразието от книги по форма и предназначение. Ароматни книжки или книги, които издават звуци, книги с тайник чекмедже, с прозорчета и вратички, книги-ветрило... Инструкциите към всяка стъпка са придружени от подробни илюстрации.

je-cree-de-livre-r

Втората книжка “Je fabrique mes livres” е подходяща за деца над 3-годишна възраст и съвместната работа с възрастни е препоръчителна. Интересното тук е, че освен различни видове книжки са представени и повече идеи за темите и самото съдържание на книгите. Освен техническото изпълнение, тук заедно с детето трябва да измислите и самата история.

Je fabrique mes livresЕдно малко мишле помага на децата с обяснения, коментари и съвети.

Има таблици с насочващи въпроси: например как се съставя заглавието, план за разпределението на рисунките по страниците и какъв текст да има под тях. В това отношение този албум има две задачи: да стимулира не само някои умения с ръчички, но да развива въображението на детето и да го научи да систематизира идеите си.

Много полезни могат да бъдат за децата тематичните книжки за цветовете, за дните от седмицата, за това какво обича или не обича детето. Все теми, които са част от неговото ежедневие, неговото аз. Така то се учи да споделя преживяното и да изразява фантазиите си.

Албуми като "Je crée des livres" & "Je fabrique mes livres" са подходящи за занимания не само у дома, но и в училище.