Предучилищна възраст 3-6

Както сте забелязали, книгите в Книжанка са разпределени на първо място по възрастови групи, защото възрастта на детето е основен критерий при избора на подходяща книга. А подходящи книги има за всяка възраст и всеки интерес... За да ги намерим, обаче, е важно да знаем как влияят специалните моменти от развитието на детето върху отношението му към книгата и четенето, как да се ориентираме в разнообразието от жанрове или пък защо в някои периоди детето се съсредоточава върху опрелени теми. И най-важното: Не забравяйте, че възрастовите граници са условни! Изборът на книга зависи преди всичко от личния опит на детето, неговите потребности и интереси. Най-добрият съвет е да не се натрапват на детето книги, за които не е готово и няма да разбере, или които вече е надраснало и са му безинтересни.

Предучилищна възраст: от 3 до 6 години*

Книги
За бърборанчета
За любопитни
За първолачета

Жанр
Интерактивни и анимирани книги
Истории в картинки
Картинни речници
Приказки
Уча, играя, творя

Тема
дом и семейство

Статии
Какво да четем на децата между 2 и 4 години?
Готово ли е детето за буквите?

Медия възпитание за деца между 4 и 6 години

 

3 години | Детето слуша внимателно и коментира прочетеното

Може да прелиства по една страница от книга. Слуша внимателно истории подходящи за възрастта му. Прави подходящи коментари по време на историите, особено тези, които се отнасят до събития с дома и семейството. Обича да разглежда книжки и може да се преструва, че чете на другите или да обяснява картинките. Обича истории с гатанки, предположения и “очакване”. Сяда и слуша истории до 10 минути; не пречи на другите деца, които слушат истории и негодува, когато на него му пречат.

> Речта е разбираема през повечето време.
> Отговаря на въпроси, свързани с познати предмети и събития: “Какво правиш?”, “Какво е това?” и “Къде?”
> Понякога сънува кошмари и се страхува от тъмно, чудовища или огън.
> Може все още да е привързано към любимо одеялце или плюшена играчка.

4 години | Детето обича истории за това как растат и работят нещата

Някои деца започват да четат по-прости книжки, като буквари с по няколко думи на страница и много картинки. Когато разглежда картинки може да разпознае и открие липсващи части от пъзела (на човек, кола, животно). Много добри разказвачи на истории. Рецитира и изпълнява лесни песни и рими. На възраст между 3 и 5 години с детето се случват много неща. Светът и въображението на детото значително се променят. На тази възраст вече децата могат да “четат” детайлни илюстрации с вплетена в тях история. Детето се учи да асоциира и интепретира. Неговият език и речник значително се обогатява. Игрите на думи и звукове са предизвикателство. Четенето на глас е важно, но присъствието на книгите в живота на детето зависи от неговото развитие и готовност и не бива да бъде налагано насила. Приказките са преди всичко възможност за детето да се освободи и отпусне, да се стимулира фантазията му. Определена категория детска литература е насочена към магическото мислене, хумора и  категория детски книги са насочени към магическото мислене, хумора и  griezelen.

На 4 години главни теми стават емоциите: приключението и благополучното завръщане, опасността и намирането на сигурност и защита, да бъдеш непослушен и да се поправиш.

> Възпроизвежда някои форми и букви.
> Може да разпознае, че някои думи звучат подобно.
> Познава 18 до 20 главни букви. Може да пише няколко букви.
> Забавлява се с игри на думи, измисляйки си смешен език.
> Речта е почти напълно разбираема.
> Обича ролевите игри и игрите на ужким.
> Завръзва близки приятелства с другарчетата в игрите си; започва да има “най-добър” приятел.

5-6 години | Разказва позната приказка, докато гледа картинките в книжка

> Много деца знаят азбуката и имената на малките и големите букви.
> Задава неколичествени въпроси: Защо? Какво? Къде? Кога?
> Нетърпеливи да учат нови неща.
> Има речник от 1,500 думи и повече.
> Разпознава смешното в обикновени шеги; измисля си шеги и гатанки.
> Речта е почти напълно разбираема.
> Обича и често има един или двама близки приятели.
> Участва в групови игри и общи занимания с други деца; предлага с въображение сложни идеи за игри.
> Показва привързаност и загриженост към другите, особено тези, които са “под” него, или страдат.
> Обича да забавлява и разсмива хората.
> Гордее се с постиженията си.


* Текстът е съставен въз основа на следните статии, публикувани в Wikipedia: "Стадии в детското развитие" и "Literatuur per leeftijdsfase". Предстои да бъде допълван.