Азбучна история


"Ние, мушмороците" от Виктор СамуиловНамерих тази римувана история с букви в книжката „Ние, мушмороците“ на Виктор Самуилов (издателство „Жанет 45“, оформление Яна Левиева). Стори ми се наистина забавен начин децата да се запознаят с азбуката, но след първото прочитане срещнах само озадачени погледи. Мисля, че беше много абстрактна за тях – не разбираха кой кой е и какви са тези а-бъ-въ-гъ-дъ... Тогава им предложих да я нарисуваме.

Разделихме стихчето на много малки епизоди (8 рисунки), така че дори някое дете да не разбира добре езика, може да се ориентира.

  1. нарисувахме града

  2. нарисувахме квартала

  3. нарисувахме образа на детето – може да е момиченце или момченце (правят се толкова рисунки с него, колкото реплики с букви има)

  4. и образа на беззъбия и зъл продавач (също толкова пъти, колкото букви му се полагат)

Ако работите по двойки и разпределите епизодите така, че всяко дете да рисува един и същи образ, когато съберете рисунките в реда, по който трябва да се четат, ще се получи чудесна книжка.

Ние си направихме колажи, които свързахме в шарени гирлянди за училищната изложба*.

Може да използвате този шаблон и да изрежете готовите изречения от него, а после да добавите на ръка буквите. 

Най-важното е да оставите детето само да напише буквите и да ги залепите точно до героя, който ги продава или произнася.

Проектът е предназначен за деца, които все още не могат да четат, а целта е да се запознаят с буквите по смешен начин. Затова, когато книжката е готова, може да я четете, като се редувате: възрастният чете началото на изречението, а детето завършва накрая с буквите, които е написало.

Тук прилагам и оригиналния текст: 

 

АЗБУЧНА ИСТОРИЯ


Както бродех из града

А-бъ-въ в квартал Гъ-дъ,

някакъв беззъб и зъл

продавач на е-жъ-зъ
ми показа сладко

И-й. 


Почнах да се пазаря:
- Къ-лъ-мъ-нъ?... О-пъ-ръ?...

 

Той изсъска да мълча:
- Съ-тъ-у-фъ-хъ-цъ-чъ!...

 

- Грубиян такъв, не ща
аз от вас ни шъ, ни щъ!
Тъй че махайте се, жалък

Ъ-ь!


Той от срам се олюля
и потъна вдън Ю-я.

 

Вместо книжка, може да си направите табло или карти, въпрос на вкус :)

Към албума Азбучна история >>>

 


* Колажите са на децата от предучилищна група на Българското училище в Айндховен.