Четящи чудовища

AVIДействието се развива в един холандски първи клас (група 3). До януари месец децата вече трябва да са научили всички букви и да четат двусрични думи. Учат се да четат по система наречена „Veilig leren lezen“ (буквално означава: "Уча се да чета безопасно"), която включва следните направления: техника на четене, спелуване, четене с разбиране, творческо и функционално писане, речник, говорене и слушане, удоволствие от четенето...

Родителите също са включени в този процес, но тук не става дума само за упражненията по четене вкъщи, но и участието им в самите учебни занятия. Родители доброволци идват сутрин в училище, за да помагат индивидуално на децата, които срещат повече трудности. Четат заедно, следват собствен ритъм.

В края на януари се правят специални тестове, с които се определя нивото на четене на всяко дете – след този период се очаква, че повечето вече познават всички букви и са усвоили началните стъпки в четенето. Тогава стартира проект „Четящи чудовища“, който има за цел да стимулира четенето, да подобри четивните умения и да даде възможност на децата да споделят прочетеното. Условията се следните.

В рамките на 4-5 месеца, всяко дете може да носи в училище книгите, които е прочело, и да разказва за тях. Единственото ограничение е, че на ден може детето да носи само по една книга, за да има време за всички. Учителят поставя въпроси, детето попълва формуляр, в който може да каже какво му е харесало или не, и да нарисува нещо.

Всяко детенце си има четящо чудовище, на което му трябват крачета. Всяка книга е едно краче. Чудовището трябва да има 12 крачета. При 6 прочетени книги детето получава сребърен книгоразделител, а при 12 крачета – златен книгоразделител. Когато накрая на годината всички деца прочетат по 12 книги – ще празнуват заедно и, разбира се, ще получат специална диплома. Четящите чудовища стоят залепени в редичка на стената до края на учебната година. 

В условията изрично е отбелязано, че всяко дете може да избира книги според нивото си. Както и в България, така и в Холандия има различни издателства, които предлагат учебници и учебни системи, развиват собствени методики. В зависимост от вида на училището и методиката, с тоято се работи, има и различни системи за определяне на нивото при четене. Тестовете са общи за всички. Всяко издателство обаче издава и книги, по които децата се учат да четат.

Едно от известните издателства „Zwijssen“ е разработило специлана – бих я нарекла „разделителна“ система на четенe. Нарича се AVI, тя предлага и специални тестове за измерване нивото на четивна техника. По този начин може да му се препоръча подходяща книга. Самите книги са ясно етикетирани и подредени в училищната библиотека така, че да може детето само да намира и избира.

Системата се състои от 12 нива. Всяко ниво се състои от буква и цифра:

M = Midden of Medio (за средното ниво)

E = eind (край)

Цифрата означава групата/класа:

M3 e средното ниво, което децата достигат в средата на 3 група (това е холандският първи клас).

E3 е средното ниво, което децата достигат в края на първи клас.

Има специална буква S=Starter: това са книги за начинаещи читатели и всички деца започват да се учат да четат от тях.

Каква е разликата в книжките за различните нива – започва се с едносрични думи, много къси редове, много малко изречения на страница. Като с всяко ниво се увеличават броят на сричките в думите, думите в изречението, дължината на реда, броят на редовете на страница...

Да звучи като математика, всичко се измерва и брои. Както в първи клас се брои колко крачета има Четящото чудовище на всяко дете, така в края на 5 клас може да се преброят и думите, които е научило същото дете. Тази система може да има и своите недостатъци, но едно от положителните неща е, че всичко е видимо и ясно - както за децата, така и за родителите. 

Вижте как изглеждат Четящите чудовища в този албум