Готово ли е детето за буквите?*

bukva aЕстествено е да сравнявате уменията на детето си с тези на другите деца, но както децата не прохождат в един и същ ден, нито им никнат зъбите в един и същи месец, така и не са готови за буквите по едно и също време. И накрая не всички деца развиват четивните си умения с еднакъв ритъм, нито четат еднакви книги. Затова е важно преди всичко да познавате детето си, неговите потребности и интереси, за да може да му избирате подходящи книги и занимания, които да му помогат да напредва.

Четенето не се научава от днес за утре. Детето преминава през няколко етапа преди да стане самостоятелен читател, а най-подходящият период да поставим начало е предучилищната възраст.

 1. Интерес към четенето:

> на детето му харесва да се държи като читател, обича да разглежда книги и да се прави, че чете нещо;
> „чете“ по картинки, тоест назовава изобразеното;
> играе с буквите (кубчета с букви, магнитни букви, оцветява букви и т.н.);
> усвоява нови думи посредством песнички, броилки и др.
> знае как е разположен един текст, къде започва и къде свършва дадена история и в каква посока се чете;
> започва да разбира, че неговите собствени идеи и мисли могат да бъдат записани в текст;
> използва картинките и паметта си, за да преразкаже вече позната история.

2. Въведение в четенето:
> детето е готово да се обучава в четене;
> научава, че текстът се използва, за да ни разкаже нещо или да ни даде информация;
> прави връзка между написани и чути думи, между звукове и букви;
> започва да прави опити да чете и е готово да пробва да изговаря думи при четенето на несложен, кратък текст;
> намира картинките за полезни за разбирането на текста и научава, че думите предават съобщение, което отговаря на съдържанието на картинките.

3. Усвояване на четенето:
> детето вече е по-уверено и започва да използва различни методи, за да идентифицира думите в текста;
> адаптира се към жанра на текста;
> разпознава няколко думи, прави връзка между тях, за да разбере смисъла и е готово да премине към нов текст.

4. Самостоятелното четене:
> смята, че четенето е нещо хубаво и чете спонтанно;
> използва свободно различни методи, за да идентифицира думите и тяхното значение;
> може да чете най-различни текстове и да предвижда какво може да се случи в някоя история;
> прави връзка между съдържанието на една книга и своя личен опит и познания, разбира кое е новото.

Необходимо е време за да бъдат преминати всички тези етапи. Детето има нужда от много внимание и помощ по време на всеки един от тях. Трябва да правите разлика между това дали детето разпознава или разчита една дума. В първия случай то се опира на контекста (цветове, форми) и може да разпознае своето име, имената на близките си или известни наименования по характерните им белези. То обаче не може да прави връзка между звук и буква. Да умее да чете за детето означава да осъзнава, че между говоримия и писмения език съществува връзка и че буквите от азбуката, изолирани или съчетани помежду си, отговарят на определено звуково съдържание. По-късно е готово да се справи и с по-трудната задача – усвояването на правописа.

Повече по темата в статията Как да помогнем на детето в начинанието Четене?


*За съставянето на текста са ползвани материали от страницата на Министерство на образованието на Онтарио, Канада

Подходящи книги може да намерите в категория Първолачета