Как да помогнем на детето в начинанието Четене? *

dete-cheteПървият и най-важен учител за детето сте вие като родител. А най-добрият начин да предизвикате интереса на детето към четенето е да му четете на глас от ранна възраст. Така то ще заобича книгите и по-късно ще има желание да се научи да чете само. А от момента, в който стане самостоятелен читател, ще има достъп до информация и знания! Четенето не е само работа на учителите в училището, то е и семейно занимание. Като отделяте време за игри, които развиват речника на детето, или четете заедно, вие му помагате:

 > да бъде информирано и да научава какво се случва в света;

> да знае как е организиран един текст, книга (начало, край, главни герои, теми);
> да се научи да слуша и размишлява;
> да привикне със звученето и структурата на езика;
> да обича книгите.

Ако искате да сте полезни на детето в утвърждаването му като самостоятелен читател, може да се възползвате от следните съвети:

1. Говорете на детето си. Устната комуникация е в основата на четенето. Детето се посвещава в езика посредством слушането и говоренето (пеенето на песнички също!). Ето какво може да направите, за да стимулирате интереса на детето към думите и езика:

> Разказвайте му смешни истории.
> Говорете за нещата, които правите или които го интересуват.
> Задавайте му въпроси и го окуражавайте да говори за това, което мисли или чувства.
> Проявете търпение и го оставете да се изразява със свои думи.
> Пейте, рецитирайте броилки, играйте на римушки и гатанки, като го окуражавате да повтаря с вас.

2. Превърнете четенето в забавно занимание. Четете изразително! Променяйте гласа си според различните персонажи в историята. Заместете името на някой от героите с това на детето. Измастойрете марионетки или други фигурки, с които да направите приказката по-жива.

> Препрочитайте любимите истории на детето си толкова пъти, колкото ви помоли, и избирайте книги и автори, които харесва.
> Четете истории, които съдържат повторения и поканете детето да ги рецитира с вас.
> Плъзгайте пръст по редовете, докато четете. Това ще помогне на детето да > направи връзка между чутото и написаното.
> Четете всякакви видове текст: истории, поеми, информативни книги, списания, вестници, комикси.
> Когато роднини и приятели ви питат какъв подарък да изберат за празника на детето ви, препоръчайте им да вземат книга.
> Ако наблизо има библиотека с детски отдел, запишете детето си и отидете да разгледате заедно.
> Абонирайте детето си за някакво списание, много ще му хареса да получава поща на свое име.
> Колкото повече удолствие ви доставя четенето на вас, толково по-доволно ще бъде и детето.

3. Четете всеки ден. Децата обичат рутината. Ако превърнете четенето в специален момент, детето ще го очаква с радост всеки ден. В същото време това е удобен случай да прекарате приятни мигове заедно и да засилите връзката помежду си. Резервирайте си време и място за четене.

> Направете си „кът за четене“, запазете една етажерка само за книгите на детето.
> Избирайте разнообразни книги.
> Варирайте продължителността на четенето според възрастта и интересите на детето. За едно малко дете е за предпочитане да се чете на няколко кратки сеанса (по около 10 мин.), вместо да се чете в продължение на половин час.
> Четете бавно, за да може детето да има време да си представи това, което се случва в историята.
> Поощрявайте детето си, ако дава идеи и участва в четенето.
> Ако сте на път, носете книги, списания или аудиокниги, за да се развлича детето.
> Продължавайте да четете на глас, дори и след като детето вече се е научило само. Освен споделеното удоволствие от хубавата книгата, ще имате възможност съвместно да изясните новите думи, понятия и идеи.

4. Давайте пример! Когато детето ви вижда, че четете за удоволствие или за да се информирате, то разбира, че това е нещо важно. Може да споделяте с него прочетеното през деня. Ето някои подсказки:

> Четете на глас рецептите, етикетите на стоките, разписанията, картите, инструкциите, дипляните.
> Четете на глас пътните табели, афишите, обявите в магазина или пък менюто в ресторанта.
> Четете на глас пътните карти, писмата и електронните съобщения от приятели и роднини, адресирани до семейството ви.

5. Говорете за прочетените книги. Да говорите за прочетените книги е също толкова важно, колкото да ги четете. Това помага на детето да разбере по-добре съдържанието и да направи връзка между прочетеното и личния си опит. Това също му помага да обогати речника си с нови думи и изрази. Ето как може да помогнете на детето да развие усета си и умението да разбира текст, да разсъждава и да мисли критично:

> Попитайте го какви точно книги му харесват.
> Разкажето му за вашите любими книги от детството и го попитайте дали иска да ги прочете.
> Окуражавайте го да поставя въпроси, да прави коментари по картинките и историята преди, по време на и след четенето.
> Разгледайте внимателно с детето корицата и заглавието на книгата и го попитайте какво според него ще се случи в книгата.
> Окуражавайте го да развива критичен дух. Съгласно ли е или не с автора, с постъпките на героите? Защо?
> Изразявайте собственото си мнение относно прочетеното и поощрявайте детето да прави същото.
> Дайте му време за размисъл и след няколко дни обсъдете отново прочетеното.

6. Слушайте детето, когато чете на глас. Като ви чете на глас, това му помага да се упражнява и да подобрява четивната си техника. Не забравяйте, че докато слушате, вашите реакции са от голямо значение. Поощрявайте го и не го прекъсвайте излишно. Добре е в този момент да останете необезпокоявани.

> Покажете му че историята ви доставя удоволствие, че ви интересува и задавайте въпроси към нея.
> Дайте му време да разчете трудните думи и му покажете как може да се учи от грешките си.
> Внимавайте детето да не избира книги, които се прекалено трудни за него.
> Покажете му, че е важно да слуша гласа си, за да чува грешките си и да се коригира.
> След като детето ви е прочело нещо, обсъдете го, за да се уверите, че е разбрало текста добре.
> Не забравяйте да окуражавате детето да чете самостоятелно!

7. Показвайте, че оценявате усилията на детето си. Помнете, че вашето дете има нужда да знае, че оценявате усилията му.

> Трябва да знаете добре на какво ниво е детето ви, за да може да му помогнете да избере книгите и заниманията си според възможностите си.
> Проявете търпение и покажете, че го считате за читател, макар и начинаещ, и го поздравете за усулията.

Детето се чувства по-сигурно и се доверява, когато вижда, че учители и родителите му работят в сътрудничество. Ако проявявате интерес към обучението на детето си, това със сигурност ще му помогне да успее в училище, отколкото ако останете безучастни. Учителят или учителката на детето могат да ви посъветват относно начина по който да помогнете на детето да се научи да чете. Ето няколко въпроса, които може да обсъдите с учителя или учителката на детето:

> нивото на четене на детето;
> целите, които трябва да постигне в четенето и начина, по който да подкрепите усилията му за постигането на тези цели;
> книгите, които детето ви би могло да чете лесно и тези, които са трудни за него;
> книгите и авторите, които детето ви може да хареса;
> интересите на детето – например дали иска да чете за удоволствие, или за информация...

Учителката или учителят могат да ви подсажат различни стратегии, които детето би могло да използва, за да се научи да чете, особено по отношение на разбирането на по-трудни пасажи. Например:

> разгледай илюстрациите и символите, които ще ти помогнат да разбереш текста;
> намери буквите и сричките, които познаваш в думата;
> погледни пред и след думата, за да откриеш смисъла;
> намери малката дума в голямата дума, за да откриеш смисъла;
> мисли за реда и функцията на думите в изречението (главна буква, пунктоация, имена, глаголи и др.).
> върни се назад и препрочети текста;
> потърси помощ.

Кой друг може да помогне?

Помислите дали не може други членове на семейството да се присъединят към вашата мисия, за да мотивирате детето да се научи да чете. По-големи братя и сестри, баби и дядовци, някоя леля... Заведете детето си в библиотеката и потърсете книги, които са му интересни. Някои деца обичат книги, които съдържат интерактивни елементи. Поискайте съвет от библиотекарките. Те знаят кои книги се харесват най-много на малките деца.

Ако детето ви среща наистина големи трудности в процеса на четене, поискайте от семейния лекар да назначи прегледи на зрението и слуха.

Повече по темата в статията Готово ли е детето за буквите?


*За съставянето на текста са ползвани материали от страницата на Министерство на образованието на Онтарио, Канада

Подходящи книги може да намерите в категория Първолачета