Voorlees Express – четене на глас по домовете

Voorlees ExpressVoorlees Express е доброволческа организация в Холандия, създадена, за да подпомага и стимулира езиковото развитие на деца в трудна езикова ситуация – например деца, за които холандският не е майчин език и при които рискът от изоставане в езиковото развитие е по-голям.

Инициативата е насочена към деца от 2 до 8 години и техните семейства. В дома на детето веднъж седмично идва доброволец, който му чете на глас в продължение на 20 седмици. Той внася в ежедневието на детето ритуала на четенето, за да го приобщи не само към книгата, но към езика и културата на страната си. По този начин книгата има възможност да заеме специално място в живота на семейството. След това самите родители могат да продължат традицията да се чете на глас, като следват примера на доброволеца или създадат свои собствени ритуали за четене.

Целите

Освен да обогати езиковата среда на детето, друга цел на тази доброволческа инициатива е да засили партньорството между училището и родителите. Родителите имат главната отговорност за възпитанието и образованието на своето дете. Затова те не бива да остават изолирани, техният личен принос е много важен и доброволците разчитат на таланта и възможностите на самите родители.

Друг фактор е удоволствието от чeтенето. За да има наистина положителен ефект върху езиковото развитие на детето, четенето трябва да бъде интересно, да го вълнува, да го учи на нови неща...

Не на последно място е самият контакт, който се създава между доброволеца и семейството. В дома влиза нов човек, той не само говори друг език, но е носител на друга култура, различен социален живот, начин на общуване. Хората учат един от друг. За доброволеца това също е важна среща. Продължителният контакт между доброволеца и семeйството води до опознаване на различията помежду им, тяхното разбиране и приемане.

Доброволците

Доброволци стават онези хора, които наистина обичат книгата и четенето и по този начин могат да вдъхновят детето и неговите родители. Всеки по свой начин...

Защо Voorlees Express?

Защото холандците вярват, че грамотността е важна за икономиката и здравето на нацията. Тя има директно влияние върху нивото на образование, работата, доходите...

Нискограмотният човек не може да използва писмена информация, за да функционира достатъчно добре – вкъщи, на работа или в обществото. Затова ниската грамотност е голям обществен проблем.  

В Холандия около 10% от населението между 16 и 65 годинишна възраст са нискограмотни граждани. По данни от 2008 г. две трети от тези хора са с холандски произход, а останалата една трета – чужденци.

Ан и Марике ХайнсбрукПричините за ниската грамотността започват от училище, от момента, в който детето започва да се учи да чете. Една четвърт от завършилите основно образование имат ниско ниво на четивни умения.

Затова доброволческият проект Voorlees Express работи съвместно на нациолно и местно ниво с други програми и проекти като BoekStart, Taal voor het Leven en de Bibliotheek op school. По този начин всяко нуждаещо се семейство получава широка подкрепа по отношение на стимулирането на четенето.

Проектът стратира през 2006 г. в Утрехт по инициатива на две сестри – Ан и Марике Хайнсбрук. Към момента организацията подпомага 3223 семейства с 3675 доброволци в 59 локации и тези цифри растат всеки ден.