The Very Hungry Caterpillar

The very Hungry Caterpillarавтор и илюстратор | Eрик Карл
оригинално издание | Putnam/Philomel, 1969, US

Всеки ден тя изяжда по нещо ново и във все по-големи количества. Например в понеделник една ябълка, във вторник – две круши, в сряда – три сливи. И за да бъде още по-жива историята, художникът е направил дупчици в плодовете, сякаш гъсеницата наистина минава от страница в страница.

Той играе с размера на страниците, като те стават по-големи с всеки изминат ден и с всяко ново ядене. Книгата се превръща в игра, която увлича децата и те с лекота научават дните от седмицата, имената на плодове и храни. Научават как се раждат пеперудите.

откъс | In the light of the moon a little egg lay on a leaf.  One Sunday morning the warm sun came up and – pop!- out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday he ate through one apple. But he was still hungry. On Tuesday he ate through two pears, but he was still hungry. On Wednesday he ate through three plums, but he was still hungry. On Thursday he ate through four strawberries, but he was still hungry...

Рецензия | Вълшебството на Гладната гъсеница

жанр | интерактивна история в картинки
тема | дните от седмицата
език | английски
персонажи | Гладната гъсеница
възраст | 2+

страници | 24
формат | 10x302x218 mm
техн. характеристики | картонена, цветни илюстрации,
страници в различен формат и дупчици в тях