Сиела

сиела„Сиела” е създадена през януари 1991 г. като компания за бизнес консултации и издател на наръчници и монографии в областта на правото. В периода 1993–1995 г. издаваната литература се разширява, като обхваща и областите икономика, бизнес и естествени науки. Със знака на издателство „Сиела” всяка година излизат над 200 нови заглавия. Това са учебници и учебни помагала, справочници, речници, сборници с нормативни актове и съдебна практика, монографии и студии, художествена литература. В каталога на издателството намират място редица съвременни български автори. „Сиела“ е собственик и на верига книжарници.

Принос в детското книгоиздаване: Островът, Приказка и др.